श्री साई ज्ञानपीठ ट्रस्ट, मुंबई
(नोंदणी क्रमांक-इ-20910 (मु) दि. 20-3-2003)
 

कार्यकारी विश्र्वस्त : शरदचंद्र बाळ

विश्र्वस्त : सौ. शुभदा बाळ

९, प्रगती, विजय मांजरेकर लेन,
गोखले रोड, दादर (प.),
मुंबई - ४०० ०२८
(मोबाईल क्र. 9323163387)
ई मेल :- shrisaidp@gmail.com
 

संपर्कासाठी

कार्यवाह :
सौ. सुनीला लेले - 9820391947, 9987449926
 
१) सौ शोभा  विपट - 8097636400
२) श्री. सुरेन्द्र कामत - 9323726661
३) श्री. सुहास मराठे - 9869030796
 

आपल्या प्रतिक्रिया व या विषयाचे स्पष्टीकरण हवे असल्यास खालील माहिती भरा.

 
मराठी सोबत इंग्रजीमध्ये टाईप करण्यासाठी इथे क्लिक करा. -
नाव :
ईमेल :
दूरध्वनी :
प्रतिक्रिया /
स्पष्टीकरण
: